КНУТД В ТОП-100 ЛУЧШИХ ДИЗАЙНЕРСКИХ ШКОЛ МИРА
КНУТД

Киевский национальный университет технологий и дизайна
НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Обращение делегатов Конференции трудового коллектива по ситуации о назначении ректором Киевского национального университета технологий и дизайна Грищенко И.М.

 

Звернення делегатів Конференції трудового колективу щодо ситуації про
призначення ректором Київського національного університету технологій та дизайну Грищенка І.М.

 

Усвідомлюючи те, що ми, делегати Конференції трудового колективу Київського національного університету технологій та дизайну, є вищим  колегіальним органом управління, висловлюємо думку всього науково-педагогічного колективу, студентів і співробітників університету та інформуємо про наступне:

  1. Згідно зі ст. 42 Закону України «Про вищу освіту» керівник закладу вищої освіти обирається шляхом таємного голосування.
  2. Грищенко І.М. як кандидат на посаду ректора Київського національного університету технологій та дизайну був повідомлений Міністерством освіти і науки України про відповідність вимогам, які встановлені частиною першою ст. 42 Закону України “Про вищу освіту” до керівників ЗВО та був допущений до участі у виборах.
  3. У відповідності до чинного законодавства 30 листопада 2017 року в університеті відбулись вибори ректора, на яких за д.е.н, проф., академік НАПН України Грищенко І.М. набрав 87,2 % голосів виборців.
  4. Відповідно до частини третьої ст. 42 Закону України «Про вищу освіту» з особою, яка набрала більше 50 відсотків голосів осіб, засновник або уповноважений ним орган укладає контракт строком на п’ять років не пізніше одного місяця з дня її обрання. Зазначена норма є імперативною, не містить будь-яких виключень.
  5. Дотепер Міністерством освіти і науки України не укладено контракт з Грищенком І.М. як з особою,  яка набрала більше 50 відсотків голосів виборців. З огляду на зазначене, дії Міністерства освіти і науки України щодо ухилення від укладення контракту є порушенням вимог Конституції України та Закону України «Про вищу освіту».
  6. Вважаємо, що неукладення контракту з переможцем виборів порушує права трудового колективу університету, суперечить принципам автономії та самоврядування закладу вищої освіти.

Колектив Київського національного університету технологій та дизайну висловлює глибоке занепокоєння нехтуванням Міністерством освіти і науки України нормами чинного законодавства, вимагає і сподівається на якнайшвидше вирішення питання щодо призначення обраного в установленому законом порядку ректора Київського національного університету технологій та дизайну.

07.03.2018